Memòria 2015

A continuació podeu descarregar la memòria d’activitats de la Fundació de l’any 2015

2015 MEMÒRIA