Memòria 2016

A continuació podeu descarregar la memòria d’activitats de la Fundació de l’any 2016

2016 MEMORIA