Memòria 2017

A continuació podeu descarregar la memòria d’activitats de la Fundació de l’any 2017

2017 MEMORIA